åverkan & återbruk

I 15‐års åldern var jag med om en olyckshändelse som gjorde att jag förlorade både minnet och

språket – det som beskrev världen. Vet särskilt en sak som blev märklig, att åka hiss. För jag

visste ju att jag hade vetat vad en hiss var och betydde men visste det absolut inte längre.

Mycket blev obegripligt. Nycklarna hur jag skulle läsa världen helt försvunnit. Jag fick hitta andra nya meningar

Nu ser jag hur det går att skapa nya meningar ur förbrukat material och ge det nya betydelser. Ett kasserat

marmorblock blir en figur med luvtröja, en trasig screen-duk ett porträtt, en bränd och gammal tidning blir ett nytt original, en ny journal