icke konst

Icke konst – ett projekt på Konstfack tillsammans med Finn Reinbot och Finn Petersen

Att som konstnär göra icke-konst det är omöjligt (…) Genom att jaga icke konst misslyckades man hela tiden genom att göra konst. (…)Till slut liknade det icke-konst, men man kan inte vara en annan än man är. En student engagerade en ABAB-vakt som vandrade i hallen och föreställde icke-konst.

Ur att befria människan, ett samtal mellan Vassil Simittchiev och Folke Edwards 1990