station skelderhus

station skelderhus

Utställning 1994 på Station Skelderhus:

Kent Lindfors i Stationshuset.

Mariana Ekner i godsmagasinet: Saltets Ljus

Är vi här som bränsle eller låga

Bo Bergman

Ekners verk är fyllda av förändringar, glidningar i identiteten. Gränserna mellan jag och själv, medvetet och omedvetet, löses upp. Här ligger både en flykt och en saknad. Tankarna kretsar kring identiteten och rädslan för förlusten av den, ja, ytterst döden.

Sorgen bor i verkens stillhet